Onze missie, Jezelf in de wereld

Binnen het bedrijf Jezelf zijn we overtuigd dat een betere wereld nog steeds bij jezelf begint. Dit houdt in dat verandering pas op gang kan komen als je daar zelf naar verlangt, achterstaat en acties in onderneemt.

Bewustwording en ontwikkeling

Bewustwording is en eerste stap. Als je je bewust bent van jouw situatie èn van je mogelijkheden kun je in kleine stapjes naar dat waar je naar verlangt -toe bewegen. Je steeds meer gaan ontwikkelen, je talenten inzetten en tot je recht komen. Bewustwording is daarom ook belangrijk op grotere schaal. Zo zie je dat tegenwoordig steeds meer bewustzijn komt op voeding en de manier van produceren. Prachtig! Hierdoor gaan mensen beter voor zichzelf zorgen, maar ook beter voor de wereld.

overtuiging

Ik ben ervan overtuigd dat veel mogelijk is, veel bereikbaar is, zo niet alles. En dat we als mens streven naar geluk en liefde. Dit bereik je door bewustwording en ont-wikkeling. Stil staan bij hoe je er nu bij staat, en waar je naar toe zou willen. Van daaruit weer in beweging komen: de stappen die nodig zijn om te leven vanuit bewustzijn (wanneer voel jij je gelukkig? Door bij zo’n vraag stil te staan kom je al vaker bij je geluksgevoel. Maar ook: hoe voel ik me geliefd, hoe heb ik lief?) Alles draait om jezelf zijn, leven vanuit je kern. Dan is er liefde en ervaar je geluk, wat overigens niet betekent dat je je ongeluk, verdriet of boosheid niet meer voelt. Maar geluk betekent dan: voluit leven, ervaren wat er is.

Strategie

Jezelf biedt een werkplaats voor hoofd, lijf en hart. Dit betekent dat er ruimte is voor jezelf als mens, je emoties, je zoektocht om steeds meer jezelf te zijn en te durven laten zien in de wereld. Door mensen, ongeacht inkomensniveau, ruimte te bieden voor zelfonderzoek middels individuele begeleiding en training ontstaat er bewustwording, ontspanning, energie en inspiratie. Op deze manier draagt Jezelf met haar werkplaats bij aan een bewuster, Nederland, Drenthe, Assen waar men leeft en werkt vanuit eigen kracht en kernwaarden.

Onafhankelijk van inkomen

Jezelf vindt het belangrijk dat iedereen moet kunnen ontwikkelen als hij/zij daar aan toe is, onafhankelijk van je bestedingsruimte. Daarom hanteert Jezelf 2 tarieven: een basistarief en een laagtarief. Daarnaast zijn we vanuit MINDCARE bezig met het opstarten van een fonds voor bijdragen in persoonlijke ontwikkeling. Bewustwording is namelijk geen luxe product, maar noodzakelijk voor iedereen.