PGB

Begeleiding vanuit het PGB

Sinds 2016 geef ik naast mijn praktijk ook begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget. In de begeleiding werk ik samen met de cliënt aan meer levenskwaliteit. Dit gaat veelal over zelfredzaamheid,  uit het isolement komen en participeren in de maatschappij,.

Hierbij werk ik heel praktisch. We doen samen dagelijkse activiteiten waarbij we ons richten op gezondheid, draagkracht en ontdekken wat er wel en (nog) niet kan. Mijn focus ligt op aandacht voor wat je doet. Dus niet teveel in 1 keer willen, maar kleine stapjes zodat het haalbaar is en voldoening geeft.

De begeleiding geef ik bij de cliënten aan huis en vaak ook buiten in de natuur.

Voor kinderen van basisschoolleeftijd is er de mogelijkheid om bij mijn tiny house te zijn voor een dagdeel in de week. We werken dan samen in de natuur op Woldwijk. Er valt veel te ontdekken en te doen. Deze omgeving en het buiten zijn geven de kinderen de kans om te ontspannen en spelenderwijs vaardigheden als focus, samenwerking, bouwen, kiemen, groeien te ontdekken. Buiten zijn ontprikkelt en ontspant.

Mijn tarief voor begeleiding ligt tussen de 40 en 50 euro per uur, afhankelijk van het gemeente tarief.