privacy beleid en klachten

 UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, te weten: psychosociale therapie, sessie lichaamsgerichte psychotherapie
• de kosten van het consult

Privacy met mailing

Uw mailadres wordt gebruikt voor het digitaal versturen van de facturen. Daarnaast verstuur ik een aantal keren per jaar een nieuwsbrief met inspiratie en informatie. Uw mailadres zal nooit via aan anderen worden verstrekt. Voor de nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven door te klikken op de link onder aan de brief.

Klachtenregeling

  • de therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en de overkoepelende vereniging RBCZ.
  • De therapeut valt onder de klacht- of tuchtrechtregeling van de SBLP. In geval van een klacht kan de cliënt, dit in eerste instantie met de therapeut zelf bespreken. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kan de cliënt de klacht beschrijven en verzenden naar: Klachtencommissie SBLP, Astersingel 74, 2651 PK Berkel en Rodenrijs. Zet op de envelop duidelijk: “vertrouwelijk, voor de klachtcommissie”.