Training: eigen regie en participatie voor vrouwen

We zitten in een grote kring, 22 vrouwen. Ik zie nieuwsgierige blikken, ongemak ook. Eerst maar eens aankomen in onze lijven. Volg je ademhaling, begroet je lijf, je bent hier voor jezelf. Even niet praten, maar je aandacht naar binnen. Je hoeft niets, alleen maar hier te zijn. Gezichten verzachten.

Elke week gaan we samen met ons lijf, ons huis en ons leven aan de gang. Er ontstaat contact. We oefenen in hulp vragen, letterlijk leunen, je hoofd laten rusten bij de ander. Maar ook: een eigen plekje in huis maken waar je niet gestoord wordt, of hoe doe je dat als je niet alles zelf meer wilt doen thuis? De vrouwen inspireren elkaar, lachen samen, huilen ook… Ze wisselen tips uit over me-time: hoe vier jij jezelf? Er komen mooie dingen naar boven:

 • “ik voel me niet meer alleen”,
 • “ik durf weer aangeraakt te worden, en het is fijn!”,
 • “ik schreeuw niet meer tegen mijn kinderen”,
 • “ik doe de oefeningen met mijn man en we worden er vrolijk van”,
 • “ik weet nu wat ik zelf kan doen voor een rustiger hoofd en rust in mijn huis”

Vrouwengroep Hestia is een krachtig project met bewezen tastbare resultaten. Het programma is gericht op eigen regie en participatie in de samenleving voor vrouwen.

Het project leidt tot duurzame positieve verandering bij de deelnemers door de unieke combinatie van lichaamsgericht werken, mindfulness en professional organizing.

De vrouwen gaan een traject aan waarin tools worden aangereikt om meer grip te krijgen op het dagelijks leven. Door de bewustwording van hun eigen invloed daarop, ontstaat er meer zelfvertrouwen en een duidelijker beeld van wat ze willen doen thuis, met hun werk en in de maatschappij.

Doelgroep:  vrouwen tussen de 30 en 55 jaar die graag meer grip op eigen leven willen. Vrouwen die veel zorgen voor anderen, en vaak geleefd worden door hun omgeving en omstandigheden. Denk aan mantelzorgers; vrouwen uit een niet-westerse cultuur; vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hulpvragen:

 • ik heb het te druk, krijg mijn huishouden niet rond
 • mijn gezin legt zoveel ik beslag op mij, hoe kom aan mezelf toe?
 • ik heb fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak, weet niet wat ik er zelf aan kan doen
 • ik zorg voor iedereen, maar vergeet mezelf
 • ik wil graag beter weten wat ik kan

opzet: Dit project bestaat uit 2 onderdelen:

 1. 1 kwartaal verkenning – 10 wekelijkse dagdelen van 2 uur, waarin de vrouwen de volgende thema’s onderzoeken: gronden, structuur geven, tempo vertragen, grenzen kennen, eigen plek creëren, taken verdelen, opruimen, me-time vieren.
 2. 1 jaar – Verdieping: 10 maanden 2x per maand een bijeenkomst van 4 uur

De bijeenkomsten worden afgewisseld met thuisopdrachten om de tools ook daadwerkelijk toe te passen. In de verdiepingsronde worden kleine intervisie groepjes gemaakt waarin de vrouwen elkaar stimuleren om de nieuwe inzichten te gebruiken in het dagelijks leven. Na de training kunnen de groepjes elkaar blijven zien en ondersteunen.

Effect:

 • de deelnemers ervaren meer eigen regie in hun leven.
 • Ze zijn in staat flexibeler om te gaan met invloeden van buitenaf.
 • Eigen kracht wordt sterker ervaren en ingezet.
 • Vrouwen zijn in staat beter grenzen te stellen.
 • Fysieke klachten nemen af, omdat er betere zelfzorg is.

ontstaan: Hestia is in 2017 ontwikkeld door Marjan Borgers, lichaamsgericht coach. Zij werkt samen met Ellie Norden, opruimcoach. Tijdens de 1e 2 groepen die deelnamen aan Hestia heeft het onderzoeksteam van de Wetenschapswinkel van de RUG het traject in kaart gebracht en de resultaten gemeten. De resultaten laten duurzame positieve veranderingen zien bij de meerderheid van de deelnemers.

Het project is in 2017 en 2019 succesvol uitgevoerd met subsidie van de gemeente Groningen, het Oranjefonds, het Kamminga fonds, de Groninger Ondernemers Challenge en ZonMW. Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen was een belangrijke partner in de uitvoering van dit project.